Welkom

Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren KBO Wageningen heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en het organiseren van activiteiten om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

KBO Wageningen is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen. Ruim 400 Wageningse ouderen (60+) zijn lid van onze vereniging. Wij organiseren voor onze leden een scala aan activiteiten en stimuleren daardoor sociaal contact en betrokkenheid bij de Wageningse samenleving.

Maandelijks houden we voor onze leden informatieve en educatieve bijeenkomsten en stimuleren daardoor ook onderling contact. Jaarlijks maken we een interessante busreis en houden we een druk bezochte kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst.

In Wageningen werkt KBO nauw samen met de 130 PCOB leden. Sinds 2016 kunnen de PCOB leden deelnemen aan alle KBO activiteiten.

Ledenvoordeel
KBO- en PCOB-leden ontvangen 10x per jaar het gezamenlijke landelijk ledenblad en de plaatselijke Nieuwsbrief.  
KBO- en PCOB- leden krijgen een ledenpas die korting geeft op activiteiten en producten. 
KBO- en PCOB-leden kunnen gebruik maken van de eigen belasting invulservice, in 2018 zonder eigen bijdrage.
KBO- en PCOB leden krijgen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis 8% korting op de basispremie, 10% op de aanvullende en tandartsverzekering, 25% korting op Extra Vitaal pakket en gratis het extra aanvullend KBO-PCOB pakket. Eenmalig krijgen KBO- en PCOB-leden een bijdrage van ‚ā¨ 20 voor het lidmaatschap. Leden krijgen ook korting bij CZ en VGZ

In samenwerking met de andere ouderen organisaties in Wageningen behartigen wij in de stichting CSWO (Co√∂rdinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties) de belangen van Wageningse senioren bij zorg, wonen en welzijn. Ook organiseren we in CSWO verband een aantal activiteiten (zie onder organisatie).


Eerstvolgende activiteit

Leeskring - 27-02-2018 00:00:00

Op de volgende leeskring lezen en bespreken we het boek "De graanrepubliek" van Frank Westerman. Informatie bij Marianne Withagen, tel. 0317 - 411664, email jcm.withagen@hetnet.nl


"Ouderen" verkiezingsdebat - 28-02-2018 15:00:00

CSWO organiseert dit verkiezingsdebat in de Bieb. Alle partijen in de gemeenteraad en een nieuwe jongerenpartij nemen deel aan dit debat over wonen in onze stad, ouderen in het nieuwe plan voor het sociale domein Welsaam en de wenselijkheid van een ontmoetingscentrum voor ouderen in het centrum.