Welkom

Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren - KBO - Wageningen heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en activiteiten organiseren om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

KBO Wageningen is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen. Ruim 400 Wageningse ouderen (60+) zijn lid van onze vereniging. Wij organiseren voor onze leden een scala aan activiteiten en stimuleren daardoor sociaal contact en betrokkenheid bij de Wageningse samenleving.

KBO- en PCOB-leden ontvangen 10x per jaar het gezamenlijke landelijk ledenblad en de plaatselijke Nieuwsbrief KBO-PCOB. KBO-leden krijgen een ledenpas die korting geeft op activiteiten en producten √©n waarmee de leden gebruik kunnen maken van de belastinginvulservice. KBO-leden krijgen een flinke korting op de basispremie, de aanvullende verzekering en extra het 50+ pakket bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea via de landelijke Unie KBO. Ook krijgen leden korting bij CZ en VGZ. PCOB-leden krijgen via de landelijke PCOB ook diverse kortingen w.o. op zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea en Pro Life.

Maandelijks houden we voor onze leden informatieve en educatieve bijeenkomsten en stimuleren daardoor ook onderling contact. Jaarlijks maken we een interessante busreis en houden we een druk bezochte kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst.

In Wageningen werkt KBO nauw samen met de 140 PCOB leden. Sinds 2016 kunnen de PCOB leden deelnemen aan alle KBO activiteiten.

In samenwerking met de andere ouderen organisaties in Wageningen behartigen wij in de stichting CSWO (Co√∂rdinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties) de belangen van Wageningse senioren bij zorg, wonen en welzijn. Ook organiseren we in CSWO verband een aantal activiteiten (zie onder organisatie).


Eerstvolgende activiteit

KBO Bijeenkomst - 23-11-2017 14:30:00

Leffert Oldenkamp: Schaatsen: de historie en de verhalen. De vele facetten van schaatsen. 


Samen wandelen - 27-11-2017 09:30:00

Elke week wordt er op maandagmorgen anderhalf uur samen gewandeld of is er samen Nordic walking om 9.30u. Wilt u meedoen neem contact op met Alie Waninge, tel 410918.