Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen

Adres secretaris: mevr. C. Nijsen, Everlaan 6, 6705 DJ Wageningen
tel. 06-10215760

Themabijeenkomst op maandag 11 oktober 2021: Presentatie “Wereldvrouwen”

Vrouwen die de geschiedenis hebben beïnvloed. De tijd waarin zij leefden, hun privéleven en hun prestaties. Een schitterende digitale presentatie. Veel komt voorbij: historie, cultuur, medische ontwikkelingen, apartheid, kunst, vrouwenkiesrecht, onbaatzuchtige dienstbaarheid. Professioneel gemaakt met prachtige afbeeldingen en video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende muziek.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over deze middag, t.a.v. locatie etc.