Organisatie

KBO Wageningen is een vereniging die lid is van KBO Gelderland. KBO Wageningen werkt nauw samen met de KBO afdelingen Ede-Bennekom en Renkum in de regio EWARE. KBO Gelderland is een van de twaalf provinciale leden van de landelijke Unie KBO.

Unie KBO en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) hebben eind 2016 de nieuwe landelijke vereniging KBO-PCOB opgericht die de beide ouderenorganisaties overkoepelt onder één bestuur en één ledenraad. Deze landelijke vereniging is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van ons land.   Sinds januari 2017 hebben KBO en PCOB één kantoor en vanaf augustus ook één ledenblad. Informatie en aanmelding als PCOB-lid: verenigingsbureau PCOB, Nieuwegein, tel .030-3400600 of www.pcob.nl/inschrijven-lidmaatschap.

Vereniging KBO-PCOB behartigt onze belangen op landelijk niveau en overlegt o.a. met ministeries, de Tweede Kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en banken. Daarbij wordt samengewerkt met andere belangenorganisaties voor senioren.

Plaatselijke belangenbehartiging
in Wageningen gebeurt dit via het Platform Wageningse Ouderen waarin KBO-PCOB samenwerkt met 13 andere aangesloten organisaties ten behoeve van Wageningse ouderen.

Het Platform Wageningse Ouderen
 – behartigt in het algemeen de belangen van de ca. 6000 ouderen in onze stad
– werkt voor het welzijn van ouderen in onze stad
– streeft naar beïnvloeding van het gemeentelijke ouderenbeleid
– adviseert gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur en gemeenteraad over onder meer zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit
– organiseert zelf ook informatieve en educatieve activiteiten zoals de maandelijkse 50+ Bios (filmvoorstelling voor € 7,75 incl. consumptie)
– organiseert met VVN 1x per jaar auto een rijvaardigheidstest
– zorgt voor een korting van 40% voor de Senior Vitaal lessen bij Sport & Gezondheid De Plataan